Καλώς ήρθατε

Τελικά τι Πανεπιστήμιο θέλουμε;
Ο νόμος 4009/2011 γέννησε ελπίδες όχι μόνο στην πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Δεκαετίες διαφθοράς και συναλλαγής μεταξύ καθηγητικών φέουδων και συνδικαλιστών φοιτητοπατέρων φαίνονταν να μας αφήνουν ανεπιστρεπτί. Παρά τα προβλήματά του, έθετε τις βάσεις για λογοδοσία και διαφάνεια, χάραξη στρατηγικής για την ανώτατη παιδεία μέσω μιας ισχυρής ΑΔΙΠ, αλλά και μέσω ενός δημοκρατικά εκλεγμένου Συμβουλίου, με εξωτερικά μέλη να βοηθούν στη χάραξη της στρατηγικής. Με άνοιγμα πρός την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, με στόχευση στην αριστεία, την καινοτομία και τη μεταφορά γνώσης στην κοινωνία και την οικονομία. Μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά που σιγά-σιγά περιμέναμε να γίνουν μόνιμα στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Σε περιβάλλον βαθύτατης κρίσης, ο πόθος όλων μας ήταν να γίνει επιτέλους το δημόσιο πανεπιστήμιο πόλος ανόρθωσης για τη χώρα. Σήμερα η κρίση βαθαίνει και οι ελπίδες μας για το Πανεπιστήμιο βαίνουν προς διάψευση. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο οπισθοχωρεί προς παλαιότερες εποχές που θα έπρεπε να ξεχάσουμε.
Τελικά τι Πανεπιστήμιο θέλουμε; Η πύλη αυτή φιλοδοξεί να γίνει τόπος φιλοξενίας και διαλόγου όλων εκείνων που ακόμη οραματίζονται, ακόμη ελπίζουν σε ένα διαφανές, λογοδοτούν, αριστεύον αλλά και αναστοχαζόμενο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.

Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015

Οκτώ ψεύδη του κ. Πρωθυπουργού στην ομιλία του στη Βουλή

1. «Ο νόμος 4009 δίνει τη δυνατότητα στα Συμβούλια να εμπλέκονται ανοιχτά στο ακαδημαϊκό και διοικητικό έργο»

Ψευδές: Τα Συμβούλια έχουν εκ του νόμου αυστηρά εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο.

2. «Τα Συμβούλια έχουν εμπλοκή σε προγράμματα σπουδών»

Ψευδές: Εκ του νόμου μόνον η Σύγκλητος έχει αυτήν την αρμοδιότητα.

3. «Τα Συμβούλια δεν παρουσίασαν στρατηγικό σχεδιασμό»

Ψευδές: Ο νόμος προβλέπει εισήγηση της Συγκλήτου που εγκρίνει το Συμβούλιο. Οι Σύγκλητοι δεν εισηγήθηκαν.

4. «Τα Συμβούλια φτιάχνουν δικούς τους εσωτερικούς κανονισμούς χωρίς να ρωτάνε κανέναν»

Ψευδές: Το Συμβούλιο εγκρίνει πρόταση εσωτερικού κανονισμού της Συγκλήτου

5. «Τα ΑΕΙ δεν είχαν τις τεχνικές δυνατότητες να διαγράψουν τους αιώνιους φοιτητές από το 2011»

Ψευδές: Οι πρυτανικές αρχές και οι Σύγκλητοι απλώς αρνούνταν να το πράξουν.

6. «Τα Συμβούλια ήταν το όχημα για να επιβληθούν δίδακτρα»

Ψευδές: Αποφάσεις για δίδακτρα στα μεταπτυχιακά έπαιρναν οι Σύγκλητοι (καμία αρμοδιότητα τα Συμβούλια) και συχνά με προτάσεις μελών του Σύριζα.

7. «Ο ισχύων νόμος απέκλειε τους φοιτητές από τη διοίκηση»

Ψευδές: Προβλέπει συγκεκριμένο τρόπο συμμετοχής με καθολική ψηφοφορία για αντιπροσώπους που δεν ενεργοποίησαν ποτέ οι φοιτητές.

8. «Τα Συμβούλια σπεύδουν να συστήσουν ΝΠΙΔ για να διαχειριστούν ό,τι προλάβουν από τους πόρους, την περιουσία και του Ειδικούς Λογαριασμούς"


Ψευδές: Τα Συμβούλια έχουν μόνον εποπτικό ρόλο στα οικονομικά των ιδρυμάτων.

3 σχόλια:

 1. H αντι-μεταρρυθμιση και το πισωγύρισμα που φέρνει ο Συριζα οφείλεται κατά τη γνώμη μου σε ορισμένα από τα ακόλουθα:
  *Ανωριμότητα και άγνοια του Ελληνικού λαού
  *Διαιώνιση του πελατειακού κράτους
  *Έλλειψη πραγματικού διαλόγου ακόμη και στο νόμο Διαμαντοπούλου και στο πρω΄το ξήλωμά του από Αρβανιτόπουλο, αλλά ακόμη φυσικά σε ορισμένα σημεία από Λοβέρδο.
  *Έλλειψη σχεδιασμού και στρατηγικής για μία σύγχρονη και προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα εκπαιδευτικής πολιτικής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το ζήτημα πάντως είναι καθαρά πολιτικό. Όσο θα έχουμε μια αντιπολίτευση που δεν είναι σε θέση να χαράξει στρατηγικές για το μέλλον, τόσο θα βιώνουμε την επίθεση του λαϊκισμού στους παραγωγικούς κοινωνικούς θεσμούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. 1.ΛΑΘΟΣ
  Αρθρο 8 παρ.20. Στη Σύγκλητο ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες, ……..
  ιγ) Η διατύπωση γνώμης προς το Συμβούλιο του ιδρύματος για ίδρυση ή κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία ή αλλαγή έδρας σχολών.
  Αρθρο 8 παρ.10. Το Συμβούλιο του ιδρύματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες..... ι) την παύση κοσμητόρων από τα καθήκοντά τους,
  Αρθρο 5 παρ 1. Με προεδρικό διάταγμα, ….. εγκρίνεται ο Οργανισμός κάθε ιδρύματος, ύστερα από πρόταση του πρύτανη, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου και εγκρίνεται από το Συμβούλιο. 2. Με τον Οργανισμό καθορίζονται ….. α) η οργάνωση της ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του ιδρύματος

  2. ΛΑΘΟΣ
  Αρθρο 8 παρ.18. Ο πρύτανης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες ………
  ιζ) Οργανώνει και καταργεί τα προγράμματα σπουδών με απόφασή του, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου και εγκρίνεται από το Συμβούλιο.
  Άρθρο 5 παρ 1. Με προεδρικό διάταγμα, ….. εγκρίνεται ο Οργανισμός κάθε ιδρύματος, ύστερα από πρόταση του πρύτανη, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου και εγκρίνεται από το Συμβούλιο. 2. Με τον Οργανισμό καθορίζονται ….. β) η ίδρυση σχολής ή σχολών μεταπτυχιακών σπουδών ….. ιστ) οι βασικές αρχές λειτουργίας των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
  3. ΕΣΤΩ
  Γιατί;

  4. ΣΩΣΤΟ
  Αρθρο 6 παρ.1. Με απόφαση του οικείου Συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του πρύτανη και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου ……., εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός κάθε ιδρύματος…….

  5, ΕΣΤΩ
  Γιατί;

  6. ΛΑΘΟΣ
  Αρθρο 8 παρ.10. Το Συμβούλιο του ιδρύματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες.......
  ιγ) τον ορισμό ή μη διδάκτρων και του ύψους τους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ιδρύματος, ύστερα από γνώμη της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών

  7. ΕΣΤΩ
  Γιατί;

  8. ΛΑΘΟΣ
  Αρθρο 8 παρ 10. Το Συμβούλιο του ιδρύματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες ζ) την έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά το ίδρυμα,

  Οι απαντήσεις στα ερωτήματα 3, 5, 7 δείχνουν ότι ο νόμος 4009/2011 δεν είχε την υποστήριξη ούτε των πρυτάνεων ούτε των συγκλήτων ούτε των φοιτητών. Αρα ποιών είχε; Πάντως με μία μόνο σωστή απάντηση ούτε με το 9,5/20 δεν περνάς. Μήπως είχες δάσκαλο τον Μπαλτά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή